Fotovoltaika II. výzva OPPIK

23. 1. 2018

 

21.12.2017 byla spuštěna Výzva II. programu podpory Úspory energie  – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu. Účelem  program u je  podpora opatření,  která přispívající  ke  snížení  konečné  spotřeby energie prostřednictvím  instalace  fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro  vlastní spotřebu podniku.

 

Obor podnikání:

Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum, IT a telekomunikace, Stavebnictví, Energetika, Vzdělávání, Obchod a služby, Těžba a dobývání, Vodohospodářství, Zdravotnictví, Zemědělství, rybářství a lesnictví, Jiné

Výše dotace:

300 tis. – 100 mil Kč

Termín pro plné žádosti:

 od 2. 1. 2018 do 30. 4. 2018

Dotace se vztahuje na instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní potřebu podniku. 

Cílová skupina

Dotace je určena pro realizace mimo území hlavního města Prahy.

Oprávněným žadatelem jsou malé, střední i velké podniky s podporovanou právní formou: fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona zapsané v obchodním rejstříku, nadace, nadační fond, spolek, veřejná obchodní společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, družstvo (vyjma Bytového družstva), výrobní družstvo, zemědělský podnikatel, státní podnik, národní podnik, evropská společnost, evropská družstevní společnost, zahraniční fyzická osoba, odštěpné závody (i zahraniční právnické či fyzické osoby).

Firmy působící v následujících oblastech:

 • zpracovatelský průmysl
 • zemědělství, těžba a dobývání
 • výroby a rozvody energie
 • zásobování vodou
 • nakládání s odpady, sanacemi, stavebnictví
 • velkoobchod a maloobchod
 • doprava a skladování
 • informační a komunikační činnosti
 • činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa)
 • vědecké a technické činnosti
 • administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání) 

Výše dotace u projektu

Podpora je poskytována formou dotace ve výši 0,3 mil – 100 mil. Kč.

Výše dotace je odvozena od velikosti podniku

Podoblast podpory

Typ systému

malý podnik

80 % prokázaných způsobilých výdajů 

(do 49 zaměstnanců)

střední podnik

70 % prokázaných způsobilých výdajů 

(50 až 249 zaměstnanců)

velký podnik

60 % prokázaných způsobilých výdajů

(od 250 zaměstnanců)

 

Naše společnost pro Vás zařídí kompletní administraci potřebnou pro žádost o dotaci a následně i instalaci fotovoltaického zdroje.

Kontaktní formulář

Spojte se se špičkou v oboru FVE

Chci se informovat o službě