PID v centru pozornosti letošního veletrhu Intersolar

1. 12. 2017

´O PIDu jsem doposud neslyšel, takže nic takového neexistuje. A když neexistuje, není potřeba ho řešit. Je to uměle vyvolaný problém a bouře ve sklenici vody.´ S takovými názory se stále ještě při zmínkách o riziku ztráty výkonu FV panelů vlivem rozdílu potenciálů poměrně často setkáváme. Zítra končící letošní ročník veletrhu Intersolar v Mnichově budiž jasnou deklarací, že PID je aktuálním a žhavým tématem fotovoltaiky a že dnes není výrobce solárních modulů, který by jej nebral vážně.

„PID free“, „PID resistant“ nebo jiná podobná na první pohled jasně viditelná označení svítí na vystavovaných produktech, v technické dokumentaci a na prospektech v podstatě všech výrobců solárních panelů. Zatímco ještě před cca 2 – 3 lety nikdo z výrobců PID neřešil, protože se o jeho negativním vlivu v praxi příliš nevědělo, dnes je deklarace zvýšené ochrany proti degradaci panelů vlivem rozdílu potenciálů v podstatě nutností.

Ale co to vlastně ta udávaná PID rezistence znamená? Výrobce si za nemalý poplatek nechá v laboratoři nasimulovat podmínky, které zvyšují riziko tohoto typu degradace. Pokud je ztráta výkonu do 5 procent, má nárok na použití označení PID free. Jde ale stále o zrychlený test v laboratorních podmínkách, výrobce zpravidla poskytuje jen časově omezenou garanci a každý nechť posoudí sám, zda 5% ztráta výkonu je málo nebo hodně.

Zatímco u dříve vyrobených FV panelů byla odolnost vůči PIDu spíše dílem náhody (v závislosti na zvolených materiálech, výrobním postupu atd.), u dnes vyráběných modulů je ochrana vůči PID cílená. Zdaleka ne pro všechny dnes instalované starší panely platí, že trpí degradací PID. Velká část jich vykazuje jen minimální ztrátu výkonu. Je také ale hodně těch, u nichž je ztráta výkonu velmi citelná (i 70 a více procent). Z praxe máme už i takovou zkušenost, že stejný model panelu se na stejné elektrárně může chovat různě. Zatímco některé panely jsou degradované jen minimálně, jiné vykazují díky PID výraznou ztrátu výkonu. Stačí tedy jen třeba jiná výrobní šarže stejného modelu panelů.

Není třeba strašit PIDem. Je ale fakt, že PID není vymyšlený problém, znamená pro FVE zvýšené riziko, je potřeba jej brát vážně – a hlavně, je rychle a trvale odstranitelný.

Deklarace PID rezistence u dnes vyráběných FV panelů je nutností

Intersolar_PID 1 Intersolar_PID 2

Intersolar_PID 3 Intersolar_PID 4

Kontaktní formulář

Spojte se se špičkou v oboru FVE

Chci se informovat o službě