Výzva podporující fotovoltaické systému z Národního plánu obnovy je vyhlášena

9. 3. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 8. března 2022 dlouho očekávanou výzvu na podporu fotovoltaických systémů z Národního plánu obnovy. Celkem jsou na výzvu alokovány 4 miliardy Kč, přičemž tato částka se dělí mezi majitele objektů a pronájmy střech. 

Národní plán obnovy je jedním z největších dotačních programů v historii. Celkově je na program pro ČR alokováno 191 miliard Kč a jeho základem je 6 pilířů. Jedním z nich je fyzická infrastruktura a zelená tranzice, kam se řadí mimo jiné i výstavba FVE s/bez akumulace. 

Realizace jsou podpořeny na celém území ČR včetně hlavního města Prahy a vhodným žadatelem je malý, střední i velký podnik. Dotace pokryje maximálně 50% z celkových výdajů, přičemž 35% tvoří dotace na samotnou FVE, 50% na systém akumulace mimo Prahu a 45% na systém akumulace v hlavním městě. Dotaci lze žádat na pořízení fotovoltaických panelů, nosných konstrukcí, na stavební práce, dodávky a služby, na projektovou dokumentaci, i na engineering. Podpořeny budou projekty do výkonu 1 MWp a je nutné, aby se jednalo o střešní instalace. 

Národní plán obnovy má za cíl podpořit domácí ekonomiku po pandemii covid-19 a přispět k obnově růstu hospodářství. Výzva platí pro systémy FVE s/bez akumulace.

 

 

Kontaktní formulář

Spojte se se špičkou v oboru FVE

Chci se informovat o službě